EMT ja Elion kuuluvad Eesti ihaldatuimate tööandjate hulka

CV Keskuse küsitlusest selgus, et Eesti Telekomi gruppi kuuluvad ettevõtted kuuluvad ihaldusväärseimate tööandjate esiviisikusse – Elion tuli uuringu andmetel kolmandaks ja EMT viiendaks.

Ihaldusväärsemate tööandjate edetabeli esiviissikus oli esimesel kohal Eesti Energia, teisel kohal Skype ja neljandal kohal Swedbank.

Vastajad hindasid kõrgelt kindlustunnet, mida stabiilses organisatsioonis töötamine pakub, organisatsiooni head mainet ning sedagi, et tööandja on oma valdkonna liider.

Uuringu korraldanud CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil sõnul motiveerisid enim vastajaid vääriline töötasu ja head töötingimused, ettevõtte hea maine ja usaldusväärsus, see et töötajatesse suhtutakse inimlikult, stabiilsus ja karjäärivõimalused. Samas märkis Heil, et sel aastal mainisid vastajad üldiselt olulise tegurina vähem palka, mis ei tähenda mitte seda, et palk poleks enam inimestele tähtis, vaid pigem seda, et hea palga maksmine on elementaarne.

Küsitlus toimus veebruari lõpust kuni märtsi alguseni ning sellele vastas ligikaudu 5000 inimest üle Eesti. Vastajatest 77,3 protsenti olid tööga hõivatud, vabakutselised või ettevõtjad, 9,6 protsenti õpilased ja üliõpilased ning 13 protsenti töötud. 68,9 protsenti vastanutest olid kõrg- või kutseharidusega, 26,6 protsenti keskharidusega.

Allikas: EMT

Lisa kommentaar