EMT 4G mobiilsidevõrk vastab sagedusloa tingimustele

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kontrollis 790-862 MHz sagedusalas EMT-le väljastatud 4G sagedusloa tingimuste täitmist ning tuvastas, et sagedusloaga sätestatud kohustused nii tugijaamade arvu, võrgu katvuse kui ka andmeedastuskiiruste osas on täidetud. Eelmisel nädalal väitis konkurent Elisa Eesti, et EMT ei ole sagedusloa tingimusi täitnud.

Vastavalt tingimustele kohustus EMT paigaldama hiljemalt juuni keskpaigaks üle Eesti välitingimustesse vähemalt 199 4G 800 MHz tugijaama, katma teenusega 95 protsenti Eesti territooriumist ning tagama lõppkasutajale allalaadimise andmeedastuskiiruse vähemalt 5 Mbit/s.

Juhuslikult valitud 54´s punktis üle Eesti teostatud andmesidekiiruste mõõtmised näitasid, et keskmine allalaadimiskiirus oli 18,1 Mbit/s ning üleslaadimiskiirus 11,1 Mbit/s. 53´s punktis ületas allalaadimiskiirus 5 Mbit/s, seega 98,1protsenti territooriumist on 5 Mbit/s tagatud. Signaalitugevuste mõõtmise alusel hindab TJA sidevõrgu kattealaks 95,4 protsenti Eestist. Tugijaamu on EMT tänaseks üle Eesti paigaldanud 212.

„Me viisime konkursi läbi eesmärgiga võimaldada paremat mobiilse interneti katvust ennekõike maapiirkondades. Hea meel on selle üle, et meie kontrolltoimingute tulemused selle eesmärgi täitmist ka kinnitavad. 800 MHz LTE võrk ei taga küll nii suuri andmesidekiiruseid kui praegu juba kasutusel olevad 2600 ja 1800 MHz LTE võrgud, kuna sagedusriba on väiksem, samas levib madalam sagedus paremini. Sellisel tasemel 4G leviala üle võivad lisaks Eestile uhkust tunda vaid vähesed riigid,“ kommenteeris Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Priit Soom.

Möödunud nädalal kajastati meedias ka erafirmade poolt teostatud mõõtmisi, mille tulemused olid mõnevõrra erinevad TJA kontrolltoimingute tulemustest. Selle põhjuseks on erinevused mõõtmiste ja tulemuste analüüsi metoodikas. TJA kinnitab, et riiklik järelevalve on läbi viidud oluliselt põhjalikumalt.

Avalik konkurss sageduslubade andmiseks 790-862 MHz sagedusalas jätkub enampakkumisega kahe sagedusloa osas, mille omandamise vastu tunnevad huvi Elisa, Tele2 ja Starman.

Allikas: Tehnilise Järelevalve Amet

Lisa kommentaar