EMT kinnitusel ei ole 4G võrgu väljaehitamine halvendanud 3G võrgu levikvaliteeti

EMT lükkab täielikult ümber Postimehe artiklis „EMT ohverdas vanad kunded neljandale generatsioonile” esinenud anonüümse allika väited, nagu oleks 4G võrgu ehitus halvendanud levikvaliteeti 2G ja 3G võrgus.

Artiklis on toodud: “See telekomivalla vaieldamatu asjatundja täpsustas, et EMT kasutas samu antenne, kaableid ja võimendeid kahe leviala asemel kolme tekitamiseks. “Kui samu ressursse aina rohkem jagatakse, siis jätkub lihtsalt vähem.” Ning samuti: “Mina ei tea, et kusagil mujal Euroopas oleks samamoodi 4G võrke ehitatud.”

EMT on kasutanud LTE 800 välja ehitamiseks osaliselt 3G võrguga ühiseid antenne ja kaableid. Seda kasutatakse mitmete süsteemide liitmise juures, mitte ainult LTE puhul ja mitte ainult Eestis. Kindlasti ei põhjusta see mingil moel leviala vähenemist või levikvaliteedi halvenemist 3G võrgus , sest erinevate sageduste kasutamine samas kaablis ja antennis ei vähenda kuidagi nende läbilaskevõimet. 2G (GSM) võrguga puudub ühiskasutus täielikult. Võimendeid (ei antenni- ega saatjate võimendeid) ühiskasutatud ei ole ja see poleks ka tehniliselt võimalik.

Lisaks juhib EMT Postimehe tähelepanu sellele, et EMT lükkas antud allika väite ümber ka artikli valmimise käigus Nils Niitrale antud telefoniintervjuus. Sellest hoolimata on artikli pealkiri esitatud tõese väitena ja on sellega auditooriumit eksitav, kuna arvamus ei ole faktist eristatud: ühe osapoole arvamus on esitatud faktina isegi hoolimata sellest, et EMT väite ümber lükkas. Ajakirjanduseetikakoodeksis on välja toodud punktid: “Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada.”

Lisaks reporterile lasub allikate usaldusväärsuse ja väidete tõesuse kontrollikohustus ka väljaande toimetusel, kuid antud juhul on kontrollimata info põhjal tehtud laiapõhjalisi järeldusi EMT teenusekvaliteedi osas, mis selgelt kahjustab ettevõtte mainet ning eksitab avalikkust, märgib EMT oma kodulehel.

Allikas: EMT

Lisa kommentaar