USA amet lükkas tagasi Apple patendiavalduse

USA patendiamet lükkas tagasi Apple avalduse, millega püüti patendeerida nn tagasipõrke funktsiooni nutitelefonides. See efekt avaldub siis kui näiteks kerite nutitelefoni menüüs viimase reani ning lõppu jõudes toimub väike teksti tagasipõrge.

See patent oli aluseks ka Samsungi ja Apple vahelises kohtuvaidluses patentide üle. Samuti süüdistas Apple selle patendi rikkumises HTC´d ning Motorolat. Nüüd pidas USA patendiamet oma selgituses seda efekti liialt tavalikseks ning keeldus seda patendeerimast. Euroopa patendiamet pole veel seda tühistanud, kuid väidetavalt sellega tegeletakse.

Google vahetas oma viimastel Androidi versioonidel tagasipõrke efekti juba nn eredama kuma vastu. Eks näis kas nüüd tuleb tagasipõrke efekt ka teiste tootjate op süsteemidesse tagasi.

Aeg näitab ka seda, kas kohtunikud võtavad viimaseid patendiarenguid arvesse jätkuvas Apple vs Samsung kohtulahingus.

Allikas: http://bit.ly/PnEOCd

Lisa kommentaar