Nutiseadmed teevad televaatajatest aktiivsed teleprogrammide jälgijad

Telekomi Trendide sügisesest uuringust selgus, et pea 50 protsenti uuringus osalenuist vaatab TV-programme ka läbi nutitelefoni või tahvelarvuti. Suurem osa neist otsib teleka vaatamise ajal ka aktiivselt lisainfot eetris oleva saate/esineja kohta või saates esitatud väidetele kinnitust.

Uued tehnoloogiad on teinud passiivsetest televaatajatest aktiivsed telesaadete jälgijad, sest mobiilsed seadmed täiustavad televiisori vaatamise kogemust ja annavad võimaluse lisainfot hankida. Uuring näitab, et enamik vastanutest ei ole rahul lihtsalt telesaadete vaatamisega, vaid kaks kolmest televiisori vaatajast otsib TV jälgimise ajal ka lisainfot.

Põhiliselt kasutatakse teleprogrammide täiendamiseks ja lisainfo hankimiseks nutitelefone, kuid ka tahvelarvuteid ja sülearvuteid. 42 protsenti vastanutest otsis peamist taustainfot programmi kohta, veidi vähem vaatajaid soovis saada sügavamaid teadmisi teles nähtud näitlejate, mainitud sporditulemuste jms kohta. 11 protsenti vastanutest olid teles esitatud faktide osas umbusklikud ning otsisid läbi nutiseadme nendele väidetele tõestust või alust nende ümberlükkamiseks.

Televiisori vaatamisel on järjest enam oluline ka lisaväärtuse saamine. Näiteks 54,8 protsenti vastanutest leidis, et lisaväärtust annaks TV vaatamisele see, kui eetris olevat saadet oleks võimalik kanda mõnele teisele ekraanile (nt televiisorist iPad-i ehk nii-öelda diivanilt voodisse kolimiseks). Ametlikud äpid lemmik- telesarjadele ja filmidele oleksid olulised pea 30 protsendile vastanutest. Lisaväärtuseks peetakse ka võimalust programmidega suhelda, näiteks saata küsimusi Twitteri vms keskkonna kaudu (13 protsenti).

Telekomi Trendide küsitlus viidi läbi 9. – 23.oktoober 2012. Trendide uuringusse on registreerunud 2282 vastajat.

Samuti on võimalus registreeruda uuringutesse lehel www.telekom.ee/trendid.

Allikas: EMT

Lisa kommentaar