Elisa lükkab EMT kriitika ümber

Elisa selgitab EMT kriitika pälvinud uuringut, mis näitab nende turuosa eraklientide seas EMTst suuremana.

EMT: Tegemist on Elisa tellitud turu-uuringuga, kus terve turu kohta on tehtud üldistus 1000-1500 inimese ütluste baasil.

Elisa: Uuringu valim oli 1500 inimest, mis on Eestis laiapõhjalistes uuringutes enim kasutatud valimi suurus. Uuringu vea protsent oli +/- 2 protsenti.

EMT: Antud uuringus on kolme välja toodud operaatori turuosade kogusumma 97 protsenti (Elisa 34, EMT 32 ja Tele2 31 protsenti), mis tõenäoliselt viitab sellele, et EMT turuosa on välja toodud ilma säästubrändi Diilita.

Elisa: TNS Emor uuring arvestas kogu mobiilsideturuga ehk sisse on arvesatud kõik mobiilsideteenuste kasutajad, sealhulgas ka kõik kõnekaarditeenuse kasutajad. Samuti ka Diili kõnekaart ja lepingulised Diili kliendid. Emori uuringus moodustavad 3% hoopis kliendid, kes ei osanud öelda, kes on tema mobiilsideteenuse pakkuja.

EMT: Elisa pole oma lepinguliste ja kõnekaardi klientide arvu suhet seni avalikustanud, kuid antud uuringu põhjal toovad nad välja, et on kõnekaardituru liidrid 40protsendilise turuosaga. See näitab, et nende kliendibaasis on väga suur kõnekaardiklientide osa, kuid kõnekaardikliendid on reeglina siiski lühiajalisema ja ebapüsivama või ajutise teenusekasutusega kui lepingulised kliendid.

Elisa: TNS Emori uuringu tulemused näitavad, milline on Elisa, EMT ja Tele2 turuosa kõnekaartide koguturul, mitte Elisa kliendibaasi jaotuvus. TNS Emori uuringu järgi on Elisa turuosa Eesti kõnekaardi koguturul 40%, EMT-l 29% ja Tele2-l 28%.

EMT: Kui vaadata ettevõtete kliendiarvu, siis Kaja Sepa sõnul on Elisa börsile teatatud kliendiarv 565 700.

Elisa: Elisa kliendiarv 2012. aasta lõpus ulatus 638 965 kliendini.

Allikas: Äripäev

Leave a Reply