Tallinnas on parim kõnekvaliteet Elisal, kehvim Tele2´l

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tegi Tallinna kesklinnas EMT, Elisa ja Tele2 võrgus kokku 1900 kõnet pikkusega 40 sekundit. Võrkude head kvaliteeti kinnitavad tulemused, mille kohaselt EMT võrgus õnnestus 98,7 protsenti kõnedest, Elisa võrgus 98,9 protsenti ja Tele2 võrgus 97,9 protsenti.

Tulemused on sarnased septembrikuus üle-Eestilistel mõõtmistel saadud tulemustele ning võib väita, et mobiilsideteenuse kvaliteet Tallinna kesklinnas on sama hea kui väljaspool linnu.

Õnnestunuks loetakse kõnet, mis õnnestus edukalt algatada ja täies pikkuses lõpule viia ilma katkemise või leviprobleemita. Kõige suurem kõnede nurjumise põhjus oli kõne algatamise ebaõnnestumine (valimise blokeerumine). Seda esines EMT võrgus 6 korral, Elisa võrgus 6 korral ja Tele2 võrgus 11 korral ca 630 kõnest.

Kõne algatamise ebaõnnestumise levinum põhjus on üldjuhul võrgu ülekoormus. EMT võrgus katkes 2 kõnet, Elisa võrgus 1 ja Tele2 võrgus 2 kõnet. Telefonid olid mõõtmiste ajal liikuvas autos sees ning seekord automaatse võrguvalikuga, st telefon otsustas ise vastavalt vajadusele, kas kasutada helistamiseks 2G (GSM) või 3G võrku. Antud seadistus on ka enamikel telefonidel vaikimisi valitud.

Mõõtmised sooritati tänavatel liikudes Nokia N95 telefonidega. Tuleb tähele panna, et hoonetes sees ei tasu oodata samaväärset teenuse kvaliteeti kui väljas. Järgmisena on TJA-l plaanis kontrollida mobiilse interneti andmesidekiiruseid Tallinnas.

Allpool kõnede õnnestumise kaardid operaatorite lõikes:

Allikas: TJA

Lisa kommentaar